Direct contact +31 26 446 1400 nl | en | de | cn

GOED BEREIKBAAR VANUIT ALLE WINDRICHTINGEN

PARK15 | Strategische gelegen logistieke hotspot

Een succesvol bedrijvenpark staat of valt met de juiste locatie, toch? Maar waarom zou u dan kiezen voor Park15? Wij geven u graag zo helder mogelijk antwoord op die vraag.

Het bedrijvenpark is strategisch gelegen doordat het centraal ligt tussen de Rotterdamse havens en het Duitse Ruhrgebied. Hiermee wordt een goede logistieke doorstroming van goederen gewaarborgd.

Naast de centrale ligging is het bedrijvenpark vanuit alle windrichtingen zowel per snelweg, waterweg als spoorweg uitstekend te bereiken en kan het bedrijvenpark daarmee als multimodaal worden omschreven.

Om hiervan snel een beeld te krijgen hebben we een kort filmpje gemaakt.

PARK15 | Optimaal bereikbaar via verschillende snelwegen
Het bedrijvenpark is direct gelegen aan de snelweg A15 ter hoogte van afslag 38 (Elst/Oosterhout).

Op korte afstand zijn zowel Arnhem als Nijmegen gelegen. Arnhem is in noordelijke richting te bereiken via de A325, Nijmegen is in zuidelijke richting te bereiken via de N325.

De geplande doortrekking van de A15 richting het noordoosten gaat voor een directe aansluiting op de A12 zorgen. Daardoor ontstaat een sterke oost-west verbinding tussen Duitsland en Midden-Nederland. Het Tracébesluit ViA15 is in maart 2017 vastgesteld.

Voor een impressie van de doortrekking kunt u deze video kijken.

Op korte afstand is via de A15 tevens aansluiting op de A50 en de A73, waardoor een goede noord-zuidverbinding is gegarandeerd.

Uitstekende ontsluiting

Via afslag 38 (Elst-/Oosterhout) is Park15 via de belangrijkste entree “De Rietgraaf” te bereiken. Rond “De Rietgraaf” is als een ringvormige ontsluiting “De Ring” aangelegd, waaraan voornamelijk de grootschalige bedrijven zich zullen vestigen. “De Rietgraaf” en “De Ring” vormen de hoofdaders van Park15.

Ten aanzien van de bereikbaarheid zijn er aan de zuidzijde drie tertiaire ontsluitingen aan de basisontsluiting toegevoegd. Daarnaast worden er bedieningsstraten vormgegeven die overal in het park kunnen worden toegepast.

PARK15 | Op korte afstand van de Waal en Barge Terminal Nijmegen

Ten zuiden van Park15 ligt op korte afstand De Waal. Deze rivier is de grootste arm van de Rijn en wordt als belangrijke waterweg gezien.

Sinds de herstructurering en revitalisering van de Noord- en Oostkanaalhavens aan het Maas-Waalkanaal is er ruim 300 meter aan kadefaciliteiten beschikbaar gekomen.

Met de realisatie van De Oversteek, de nieuwe Waalbrug in Nijmegen, is er een snelle verbinding met de Barge Terminal Nijmegen (BCTN) ontstaan in het havengebied van Nijmegen. BCTN heeft een dagelijkse verbinding met de havens van Rotterdam, Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.

Core-business van BCTN is het handlen van containers die via barge worden aangeleverd bij de terminals van BCTN in Den Bosch, Nijmegen, Venray en Meerhout (België).
Het laden en lossen via truck en het barge transport worden door de Barge Terminal Nijmegen in eigen beheer uitgevoerd.

De diensten van Barge Terminal Nijmegen bestaan uit: Barge Transport, Gasmeting, Opslag voor full & empties, Trucking, Flexible Warehousing en Douane entrepot. BCTN Nijmegen heeft een terreinoppervlakte van 33.000 m2 en 310 meter kade. De capaciteit ligt middels 2 kranen, één reachstacker en één empty stacker op 160.000 handlings. 

Barge Terminal Nijmegen kiest voor duurzame oplossingen. Intermodaal containervervoer behoort tot de meest groene vorm van transport en is daarnaast betrouwbaar en goedkoop. Alle terminals zijn tevens AEO (Authorized Economic Operator – Geautoriseerde Marktdeelnemer) gecertificeerd waarmee de klanten van Barge Terminal Nijmegen een veilige, betrouwbare en ongehinderde doorgang van hun containers wordt geboden. Meer informatie over de container terminal BCTN is via deze link te raadplegen.

PARK15 | Container Terminal BTCN Nijmegen

Kijk en ontdek

Intermodaal containervervoer behoort tot de meest groene vorm van transport en is daarnaast betrouwbaar en kostenefficiënt.

Park15 Logistics ligt vlakbij de Container Terminal BCTN Nijmegen en heeft daardoor dagelijkse, veilige en betrouwbare verbinding met de havens van Rotterdam, Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.

Bekijk hier een impressie van de terminal en de verbinding met Park15 Logistics.

PARK15 | Tegenover de Betuweroute

Park15 Logistics ligt direct tegenover de Betuweroute (ook wel: Betuwelijn), de 160 kilometer lange goederenspoorlijn die parallel aan de A15 loopt. Deze oost-west spoorverbinding verbindt de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland. De Betuweroute wordt ook wel gezien als dé spoorverbinding tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Europa.

Omdat de aansluiting op het Europese spoornet richting Oberhausen beter kan wordt er in Duitsland 70 kilometer extra spoor aangelegd. Ook aan de Nederlandse zijde van de grens wordt een extra spoor aangelegd. In 2016 zijn de werkzaamheden voor het “derde spoor” tussen Emmerich en Oberhausen begonnen.

In de directe nabijheid van Park15 bevindt zich tevens het Container Uitwissel Punt (CUP) Valburg en de Rail Terminal Gelderland (vanaf 2020).

PARK15 | Geplande Rail Terminal Gelderland

Eén van de onderscheidende kenmerken van Park15 Logistics is ongetwijfeld de geplande komst van de Rail Terminal Gelderland (RTG). De provincie Gelderland is de plannen en procedures aan het uitwerken om direct langs de Betuweroute een railterminal te bouwen. De terminal zal ter hoogte van Valburg liggen bij het huidige Container Uitwisselpunt (CUP), schuin tegenover Park15.

Na realisatie van dit omvangrijke project wordt dit de enige plek aan de Betuwelijn tussen Rotterdam en Duitsland waar treinen kunnen stoppen om containers te lossen. Logistiek uniek dus!

Via de verbinding met Duisburg is het mogelijk om continentale vracht naar het Europese achterland en Azië te vervoeren.
De doorgangsroute in het gebied staat ook wel bekend als De Gelderse Corridor, voornamelijk door haar ligging direct aan rivier de Waal, de A15 en de Betuweroute. De Gelderse Corridor (rivier, rail en snelweg) zorgt voor een uitstekende verbinding voor vracht van Rotterdam naar het Duitse achterland en verder. Met de komst van “Rail Terminal Gelderland” zal het vestigingsklimaat voor zowel nieuwe (nationale en internationale) als bestaande bedrijven nog aantrekkelijker worden.

Ten aanzien van de realisatie werkt de provincie Gelderland nauw samen met ProRail en de beoogde exploitant DERT (Dutch European Rail Terminals). In de loop van 2017 zal de provincie Gelderland een definitief besluit nemen over de financiële dekking van de gemaakte plannen. Wanneer groen licht wordt gegeven kan de planologische procedure in 2017 worden gestart, waarna de railterminal medio 2019 gerealiseerd en klaar voor gebruik kan zijn.

PARK15 | Locatie in beeld

Reeds gevestigd op Park15

Persoonlijk contact

Gijs Spruijt 
M  + 31 65 367 92 24
E  gijs@park15logistics.com

Jay Lelie
M  +31 612 513832
E  jay@park15logistics.com

Meer informatie

GiesbersGroep
Zijpendaalseweg 53A
6814 CD Arnhem
T  +31 26 4461400
info@park15logistics.com