Direct contact +31 26 446 1400 nl | en

Betrokken en transparante partners

PARK15 | Ontwikkeld door GiesbersGroep

GiesbersGroep is ontwikkelaar van Park15 Logistics en is een initiërende, creërende bouwer en ontwikkelaar.

In de loop er jaren is er een werkwijze ontwikkeld die ervoor zorgt dat bedrijfsgebouwen duurzaam, optimaal en efficiënt kunnen worden gerealiseerd. Door goed te luisteren naar de wensen van opdrachtgevers en andere belanghebbenden en deze wensen gestructureerd met de binnen de groep beschikbare kennis en ervaring te vertalen naar turn-key oplossingen met daadwerkelijke meerwaarde, voorziet GiesbersGroep in een groeiende behoefte in de markt.

GiesbersGroep werkt volledig “Lean & Green”, waarbij er een sterke aandacht uitgaat naar verduurzaming en optimalisatie van alle projecten en bedrijfsprocessen. GiesbersGroep werkt “Lean & Green” omdat het bij elk project streeft naar een optimaal duurzaamheidsniveau, waarbij naast het gebruik van kostenbesparende maatregelen er ook een reductie van de milieubelasting is.

In de markt staat GiesbersGroep bekend als een betrokken en transparante partner voor opdrachtgevers, tevens in staat complexe huisvestingsvraagstukken op innovatieve en ondernemende wijze op te lossen.

PARK15 | BrochureWilt u meer weten over Park15 Logistics?

We hebben ook een folder gemaakt waarin u veel informatie kunt vinden. U kunt hem hier online lezen.

Wanneer u de brochure online opent en leest heeft u bovenin de gelegenheid om de brochure desgewenst te downloaden.

PARK15 | Uw contact

GiesbersGroep

Wenst u graag met GiesbersGroep in contact te komen voor verdere vragen of mogelijkheden? Dat kan!

Uw contactpersoon, Gijs Spruijt, is te bereiken via onderstaande contactgegevens: 

Gijs Spruijt
M + 31 65 367 92 24
Email Gijs

Zijpendaalseweg 53A
6814 CD ARNHEM
T +31 26 4461400
Reeds gevestigd op Park15

Persoonlijk contact

Gijs Spruijt 
M  + 31 65 367 92 24
E  gijs@park15logistics.com

Meer informatie

GiesbersGroep
Zijpendaalseweg 53A
6814 CD Arnhem
T  +31 26 4461400
info@park15logistics.com