Direct contact +31 26 446 1400 nl | en

UNIEKE LIGGING, DIRECT AAN DE A15 EN TEGENOVER GEPLANDE RAIL TERMINAL

PARK15 | Locatie - kort en bondig

 • Strategisch gelegen tussen de Rotterdamse haven (of Randstad) en het Ruhrgebied en tussen Noorden/Oosten en het Zuiden van Nederland
 • Arbeidspotentieel van 20.000 medewerkers in de directe regio (bron CBS 2017)
 • Direct aan de A15 met een eigen op- en afrit, tussen Arnhem en Nijmegen
 • Zowel over de weg (A12, A15, A50, A73), over het spoor en over het water verbonden
 • Sterke groei van de regio, 50.000 - 60.000 extra woningen tot 2040 (Woondeal 2020) 
 • Veel nieuwe projecten die bijdragen aan de bereikbaarheid van en binnen de regio, zoals de aanpak van de A50 corridor (VIA-A15) en programma slimme en duurzame mobiliteit 

 • Unieke verbinding per spoor
  • Direct aan de Betuweroute
  • Geplande Railterminal Gelderland tegenover het park
  • De enige plek waar treinen stoppen tussen Ruhrgebied en Rotterdam
  • Connectie aan de Nieuwe Zijderoute (One Belt One Road)
 • Prima verbinding over het water
  • Barge Terminal Nijmegen (BCTN) vlakbij (op 7 km)
  • Directe verbinding met havens van Rotterdam en Antwerpen
  • Deepsea en shortsea verbindingen
  • 300 meter kadefaciliteiten
  • Terreinoppervlakte van 33.000 m2
  • Capaciteit van 160.000 handlings per dag
  • Eigen trucks BCTN voor verbinding terminal en DC

PARK15 | Strategische gelegen logistieke hotspot

Een succesvol bedrijvenpark staat of valt met de juiste locatie, toch? Maar waarom zou u dan kiezen voor Park15? Wij geven u graag zo helder mogelijk antwoord op die vraag.

Het bedrijvenpark is strategisch gelegen doordat het centraal ligt tussen de Rotterdamse havens en het Duitse Ruhrgebied. Drie soorten modaliteiten komen bij Park15 samen: spoor (geplande Rail Terminal Gelderland), snelweg (A15) en water (BCTN Nijmegen). Hiermee wordt een goede logistieke doorstroming gewaarborgd.

Het park ligt direct aan de A15 met eigen op- en afrit. Tegenover het park komt de Railterminal Gelderland, een unieke stopplaats voor treinen tussen het Ruhrgebied en Rotterdam en van de Nieuwe Zijderoute (One Belt One Road).

Om hiervan snel een beeld te krijgen hebben we een kort filmpje gemaakt.

PARK15 | Optimaal bereikbaar via verschillende snelwegen
Het bedrijvenpark is direct gelegen aan de snelweg A15, bij afslag 38 (Elst/Oosterhout).

Op korte afstand zijn zowel Arnhem als Nijmegen gelegen. Arnhem is in noordelijke richting te bereiken via de A325, Nijmegen is in zuidelijke richting te bereiken via de N325.

De geplande doortrekking van de A15 richting het noordoosten gaat voor een directe aansluiting op de A12 zorgen. Daardoor ontstaat een sterke oost-west verbinding tussen Duitsland en Midden-Nederland. Het Tracébesluit VIA-A15, de verlenging van de snelweg A15, is eind 2019 gegund en de werkzaamheden starten naar verwachting in 2020. 

Voor een impressie van de doortrekking kunt u deze video kijken.

Op korte afstand is via de A15 tevens aansluiting op de A50 en de A73, waardoor een goede noord-zuidverbinding is gegarandeerd.

Uitstekende ontsluiting

Via afslag 38 (Elst/Oosterhout) is Park15 te bereiken.

Aan de Waal ligt de barge terminal voor bereik over water (deep sea licence).

Daarnaast wordt aan de tegenover het park gelegen Betuwe route een Rail Terminal aangelegd.

Kortom: Alle ingrediënten om een multimodaal vervoersknooppunt te worden.

PARK15 | Op korte afstand van de Waal en Barge Terminal Nijmegen

Ten zuiden van Park15 ligt op korte afstand De Waal. Deze rivier is de grootste arm van de Rijn en wordt als belangrijke waterweg gezien.

Sinds de herstructurering en revitalisering van de Noord- en Oostkanaalhavens aan het Maas-Waalkanaal is er ruim 300 meter aan kadefaciliteiten beschikbaar gekomen.

Met de realisatie van De Oversteek, de nieuwe Waalbrug in Nijmegen, is er een snelle verbinding met de Barge Terminal Nijmegen (BCTN) ontstaan in het havengebied van Nijmegen. BCTN heeft een dagelijkse verbinding met de havens van Rotterdam, Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.

Core-business van BCTN is het handlen van containers die via barge worden aangeleverd bij de terminals van BCTN in Den Bosch, Nijmegen, Venray en Meerhout (België).
Het laden en lossen via truck en het barge transport worden door de Barge Terminal Nijmegen in eigen beheer uitgevoerd.

De diensten van Barge Terminal Nijmegen bestaan uit: Barge Transport, Gasmeting, Opslag voor full & empties, Trucking, Flexible Warehousing en Douane entrepot. BCTN Nijmegen heeft een terreinoppervlakte van 33.000 m2 en 310 meter kade. De capaciteit ligt middels 2 kranen, één reachstacker en één empty stacker op 160.000 handlings. 

Barge Terminal Nijmegen kiest voor duurzame oplossingen. Intermodaal containervervoer behoort tot de meest groene vorm van transport en is daarnaast betrouwbaar en goedkoop. Alle terminals zijn tevens AEO (Authorized Economic Operator – Geautoriseerde Marktdeelnemer) gecertificeerd waarmee de klanten van Barge Terminal Nijmegen een veilige, betrouwbare en ongehinderde doorgang van hun containers wordt geboden. Meer informatie over de container terminal BCTN is via deze link te raadplegen.

PARK15 | Container Terminal BTCN Nijmegen

Kijk en ontdek

Intermodaal containervervoer behoort tot de meest groene vorm van transport en is daarnaast betrouwbaar en kostenefficiënt.

Park15 Logistics ligt vlakbij de Container Terminal BCTN Nijmegen en heeft daardoor dagelijkse, veilige en betrouwbare verbinding met de havens van Rotterdam, Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.

Bekijk hier een impressie van de terminal en de verbinding met Park15 Logistics.

PARK15 | Tegenover de Betuweroute

Park15 Logistics ligt direct tegenover de Betuweroute (ook wel: Betuwelijn), de 160 kilometer lange goederenspoorlijn die parallel aan de A15 loopt. Deze oost-west spoorverbinding verbindt de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland. De Betuweroute wordt ook wel gezien als dé spoorverbinding tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Europa.

Omdat de aansluiting op het Europese spoornet richting Oberhausen beter kan wordt er in Duitsland 70 kilometer extra spoor aangelegd. Ook aan de Nederlandse zijde van de grens wordt een extra spoor aangelegd. In 2016 zijn de werkzaamheden voor het “derde spoor” tussen Emmerich en Oberhausen begonnen.

In de directe nabijheid van Park15 bevindt zich tevens het Container Uitwissel Punt (CUP) Valburg en wordt Rail Terminal Gelderland gerealiseerd.

PARK15 | Rail Terminal Gelderland

Eén van de onderscheidende kenmerken van Park15 Logistics is ongetwijfeld de komst van de Rail Terminal Gelderland (RTG). De terminal zal ter hoogte van Valburg liggen bij het huidige Container Uitwisselpunt (CUP), schuin tegenover Park15.

Na realisatie van dit omvangrijke project wordt dit de enige plek tussen Rotterdam en Duitsland waar treinen kunnen stoppen om containers te lossen. Logistiek uniek dus!
De voorbereiding op de openbare aanbesteding van de aanleg en exploitatie van de Rail Terminal Gelderland (RTG) in Valburg is op dit moment vanuit Provincie Gelderland aan de gang.

De komende jaren wordt dan ook volop gewerkt aan de totstandkoming van de Railterminal en zo nog meer mogelijkheden te bieden voor Park15.

PARK15 | Uniek stoppunt aan de Nieuwe Zijderoute (OBOR)

De nieuwe Railterminal Gelderland, aan de Betuweroute, wordt de unieke stopplaats in Nederland tussen het Duitse Ruhrgebied en de Rotterdam. 

Naast de route over zee van China naar Europa is er een ruim 11.000 kilometer lange spoorweg van ontwikkeld. In vergelijking met luchtvracht is vervoer per spoor ongeveer tien keer voordeliger. Dat is veel geld, waarvan veel verladers profiteren.

In vergelijking met deepsea is de doorlooptijd ongeveer de helft, ofwel een besparing van circa 20 dagen. Hierdoor kunnen verladers hun klanten in China / Europa sneller bereiken en tegelijk een besparing realiseren in werkkapitaal. 

PARK15 | Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Park15 Logistics is ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Er bevindt zich een bushalte net buiten het park. Vanaf Park15 kunt in circa 10 minuten naar de bushalte ‘Oosterhout Stationsstraat’ op de Griftdijk lopen. Vanaf deze halte rijden bussen iedere 10 minuten van en naar Arnhem en Nijmegen.
Met buslijn 331 richting Nijmegen Weezenhof bent u binnen 10 minuten op treinstation Nijmegen Lent en binnen 20 minuten op station Nijmegen Centraal. U kunt ook buslijn 14 richting Nijmegen Brakkenstein nemen, deze bus doet er net zo lang over. 

Om in Arnhem te komen kunt u het best lijn 331 richting Velp Zuid nemen en dan op station Elst overstappen op de trein richting Arnhem. Op deze manier doet u er 25 minuten over, u kunt ook in lijn 331 blijven zitten, dan doet u er 5 minuten langer over.

PARK15 | Locatie in beeld

Contact

Wenst u in contact te komen met Park15 Logistics? 

Contactpersoon
Bart Franssen
M +31 617 35 82 04
Email Bart

Meer informatie

Park 15 Logistics
Zijpendaalseweg 53A
6814 CD Arnhem
T  +31 26 4461400
info@park15logistics.com