Direct contact +31 26 446 1400 nl | en

Innovatief, duurzaam logistiek park

PARK15 | Provincie geeft groen licht voor Railterminal

Provinciale Staten hebben ingestemd met de bouw van een railterminal bij Valburg. Dit overslagpunt voor containers aan de Betuweroute maakt het mogelijk containers te verladen op het spoor. Hierdoor wordt de regio een interessante vestigingslocatie voor bedrijven en versterkt het de regionale en internationale economie. De railterminal draagt bovendien bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Vervoer over spoor zorgt voor minder CO2-uitstoot dan over de weg. De voorlopige oplevering van de railterminal is eind 2020.

Via de Betuweroute worden nu vooral goederen vervoerd van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. De spoorlijn loopt dwars door Gelderland. Met de terminal kan Gelderland eindelijk ook profijt hebben van de goederenspoorroute. Er ligt al een container uitwissel punt bij Valburg met een groot deel van de infrastructuur voor het rangeren van containertreinen. Dit is daarom de meest logische plek langs de Betuweroute om een railterminal aan te leggen.

Logistieke sector tevreden
De logistieke sector is blij met het besluit. Gecombineerd vervoer over spoor, weg en water maakt de provincie aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen of te blijven. Dit levert banen op. Venlo en Tilburg zagen het aantal Europese distributiecentra al eerder sterk groeien door de combinatie vervoer over spoor, weg en water.

Energieneutraal distributiecentrum
Veel bedrijven steunen de komst van de terminal, waaronder Heinz en Lidl. Lidl bouwt een energieneutraal distributiecentrum vlakbij de plek waar de terminal gaat komen. ‘We zijn blij met de nieuwe ontsluiting via spoor en dat de Staten daarmee hebben ingestemd. We kijken uit naar een snelle realisatie daarvan. Dat draagt bovendien bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.’ aldus een woordvoerder.

Locatie met hoogste logistieke potentieel
Beoogd exploitant van de terminal is Willem van den Heuvel van DERT. Hij gaat miljoenen investeren in de terminal.: ‘We zijn inmiddels ruim 20 jaar bezig met de realisatie van deze terminal en zijn overtuigd van de kansen, mogelijkheden en potentie die deze terminal in zich heeft. De locatie Valburg is en blijft de locatie met het hoogste logistieke potentieel in Nederland. We zijn blij dat Provinciale Staten en het Rijk deze kansen ook zien.’

Samenwerking gemeente Overbetuwe
De provincie vindt het belangrijk dat de kwaliteit van leven voor de inwoners van het gebied goed blijft. Hierover maakt ze afspraken met de gemeente Overbetuwe. Het gaat bijvoorbeeld om een veilige doorstroming van het verkeer, fiets- en wandelpaden en het aanleggen van grondwallen en groenstroken voor een mooi landschap. Gemeente en provincie dragen daar samen aan bij.

Steun voor railterminal van het Rijk
Ook het Rijk ziet duidelijk de meerwaarde van de railterminal voor logistiek Nederland en de goederenvervoercorridor Haven Rotterdam – Duitsland. De minister sprak onlangs haar steun uit voor de railterminal. Provincie en Rijk zijn in gesprek over de financiering van de terminal en de rijksbijdrage. Partijen willen in het voorjaar van 2018 een plan voor de financiering klaar hebben.

Bron:
Website Provincie Gelderland

Contact

Wenst u in contact te komen met Park15 Logistics? 

Contactpersoon
Bart Franssen
M +31 617 35 82 04
Email Bart

Meer informatie

Park 15 Logistics
Zijpendaalseweg 53A
6814 CD Arnhem
T  +31 26 4461400
info@park15logistics.com