Direct contact +31 26 446 1400 nl | en

Een duurzame en veilige omgeving

PARK15 | Voorzieningen - kort en bondig

 • Goede verbindingen per openbaar vervoer
 • Actief en professioneel parkmanagement
 • Aanwezigheid van een Shell Tankstation en diverse eetmogelijkheden, waaronder McDonalds
 • Razendsnelle internetverbinding beschikbaar
 • Hoogwaardige architectuur, groenvoorzieningen en landschapsindeling
 • Geplande ontwikkelingen van een truckparking
 • Integraal duurzaam bedrijventerrein met behoud van waarde op lange termijn
 • Innovatieve en geoptimaliseerde energievoorzieningen
  • Zonnepanelen
  • Warmte- en koudeopslagvoorzieningen
  • Mogelijke koppeling windmolenpark A15

PARK15 | Voorzieningen op hoog niveau

Het succes van een onderneming wordt onder andere bepaald door de kwaliteit en de uitstraling van een bedrijventerrein.

Park15 Logistics kent een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat omdat met alle facetten rekening wordt gehouden. Ondernemers krijgen hierdoor de ruimte om te ondernemen in een goed georganiseerde, duurzame, veilige en inspirerende omgeving.

Het voorzieningenniveau op het bedrijventerrein is uitzonderlijk hoog.
Hieronder wordt toegelicht welke voorzieningen zijn getroffen. Voel je vrij om contact met ons te leggen als je nadere informatie wenst. 

Park15 Logistics wordt uiterst duurzaam ontwikkeld en onderscheidt zich naast de hoogwaardige architectuur en landschapsindeling door de openbare structuur en innovatieve energiesystemen. Daarnaast wordt een hoogwaardige groenvoorziening nagestreefd en voldoet het bedrijventerrein aan de hoogste veiligheidsnormen.

PARK15 | Professioneel en gedegen parkmanagement

Om het hoge ambitieniveau en de kwaliteit en uitstraling voor Park15 Logistics te kunnen waarborgen is professioneel en gedegen parkmanagement belangrijk. Er dient rekening gehouden te worden met de wensen en eisen van gebruikers en eigenaren. Daarnaast kan er door samenwerking voordeel worden behaald voor de bedrijven die er gevestigd zijn.

Binnen Park15 Logistics zijn alle ondernemers als mede-eigenaar verenigd in de Coöperatieve Vereniging van Eigenaars Park15. Deze betrekkelijk nieuwe vorm van parkmanagement brengt als voordeel met zich mee dat alle partners samen vanaf het begin medeverantwoordelijk zijn en directe invloed hebben en houden op de kwaliteit van het terrein. Gezamenlijk wordt gezocht naar duurzame en optimale oplossingen bij vraagstukken die voortvloeien uit het parkmanagement.

Het meest duurzame distributiecentrum

 LIDL Nederland heeft in 2019 de meest duurzame distributiecentrum van Nederland in gebruik genomen.

BREEAM, de globale beoordelaar van duurzame gebouwen, heeft het distributiecentrum van ca. 5 hectare beoordeeld met het predicaat “outstanding”. Dit is de hoogst haalbare duurzaamheidscertificering!

Het energieneutrale distributiecentrum van 54.000 vierkante meter met op het dak 2.700 zonnepalen, is gelijk aan de energievoorziening van 150 huishoudens.


PARK15 | Duurzaamheid en energie geoptimaliseerd

De missie van Park15 Logistics is het realiseren van kwalitatieve onderscheidende gebouw- en huisvestingsoplossingen met aandacht voor de omgeving. Park15 Logistics streeft naar optimale duurzaamheidsoplossingen.

Het bedrijvenpark Park15 wordt duurzaam ontwikkeld. Dat wil zeggen dat het bedrijvenpark voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Bij elke ontwikkeling dient er een goed evenwicht te zijn tussen de drie P’s (People, Planet en Profit).

Als onderdeel van de duurzaamheidsambitie is er op Park15 Logistics gekeken naar de mogelijkheden om de energievoorzieningen te optimaliseren, waarmee door toepassing van de volgende energiebesparende maatregelen een energie-efficiënte exploitatie van de gebouwen mogelijk wordt:
 • mogelijke koppeling met het windmolenpark langs de A15;
 • inzet van zonnepanelen;
 • koude- en warmte-opslagvoorzieningen;
 • toepassing van energiebesparende maatregelen.

PARK15 | Glasvezel voor een razendsnelle internet verbinding

Op Park15 Logistics is het eenvoudig om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk, en dat brengt veel voordelen met zich mee.

Ten eerste verkrijgt u een razendsnelle internetverbinding, waarbij u ook tijdens de piekuren gebruik kunt maken van een stabiele en snelle verbinding. Daarnaast geeft een glasvezelverbinding ook bij meerdere apparaten een constante kwaliteit en is de uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid.

Een glasvezelverbinding is geschikt voor allerlei toepassingen. Van een snelle internet toegang tot het koppelen van vestigingen of thuiswerkers. Ook videoconferencing, back-up op afstand en gebruik maken van software- of telefoniediensten die bij een leverancier in een datacenter draaien wordt mogelijk gemaakt via een glasvezelverbinding.

PARK15 | Aandacht voor de verkeersstructuur

Ten aanzien van de wegen en bewegwijzering is er veel aandacht geschonken aan de verkeersstructuur. Zo zijn de profielen en de inrichting van de verschillende wegen afgestemd op de verkeerssoort. De ruimtelijke kwaliteit van Park15 Logistics is geheel gekoppeld aan de beleving van het park. 

De belangrijkste entree en de hoofdas van Park15 Logistics wordt gevormd door De Rietgraaf. De kwaliteit hiervan wordt doorgezet via de Grote Linie naar de Danenhof. Het verkeersbeeld in deze straten wordt voornamelijk bepaald door personenauto’s en fietsers. 

Bestemmingen voor vrachtverkeer liggen over het algemeen langs de ring. Logistieke en grootschalige productiebedrijven zijn te bereiken voor vrachtwagens door op de eerste splitsing af te slaan naar de ring van het bedrijventerrein.

PARK15 | Groenvoorziening

De aanleg van hoogwaardige groenvoorzieningen geeft een belangrijke impuls aan de ruimtelijke beleving van het bedrijvenpark. Op Park15 Logistics wordt hier zowel langs de ontsluitingswegen als langs de interne structuur en zones veel aandacht aan besteed. 

Park 15 Logistics wordt omgeven door een viertal gebieden met elk haar eigen kwaliteiten. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds bestaande kwaliteiten, echter waar wenselijk wordt het beeld van de randen verder uitgewerkt tot nieuwe landschapsvormen.

Ten noorden bevindt zich de A15-zone, ten oosten bevindt zich de aansluiting op de rijks- en provinciale weg, ten zuiden bevindt zich de groene bufferzone en ten westen bevindt zich Betuwse Bongerd die direct grenst aan landschapspark “De Danenberg”.

Park15 Logistics staat voor landschappelijke kwaliteit, geeft vorm aan één van de entrees van de regio en biedt werkgelegenheid in een groene regio.

Contact

Wenst u in contact te komen met Park15 Logistics? 

Contactpersoon
Bart Franssen
M +31 617 35 82 04
Email Bart

Meer informatie

Park 15 Logistics
Zijpendaalseweg 53A
6814 CD Arnhem
T  +31 26 4461400
info@park15logistics.com